Statistieken: Deelnemers/Participants/members 03-01-2017

Lees hier de huidige stand en bevindingen van de resultaten / Lisez ici l’état actuel du projet et des résultats
Post Reply
admin
Beheerder
Posts: 1160
Joined: 30 Mar 2009, 19:28

Statistieken: Deelnemers/Participants/members 03-01-2017

Post by admin »

Aantal deelnemers/Participants: 1202
Aantal deelnemers project 2009/Participants projet 2009: 477
Aantal deelnemers project 2010/Participants projet 2010: 404
Aantal Project/Projet Omroep Brabant deelnemers/Participants Omroep Brabant: 24
Aantal deelnemers buitenreeks/Participants hors série: 59
Aantal deelnemers open Benelux project 2011-2016/ Participants projet Benelux 2011-2016: 238
Aantal Zonen van Adam deelnemers/Participants 116
Aantal Romeinen Project deelnemers/Participants 1
Aantal Externe deelnemers/Participants externes: 77

Aantal afnames/Nombre d'échantillons d'ADN prélevés: 1197
Aantal nog afnemen/Nombre d'échantillons d'ADN restant a prélever 5
Aantal in onderzoek/Nombre d'ééchantillons d'ADN prélevés et restant a analyser: 1

Aantal resultaten /Résultats 1196
Aantal resultaten externe deelnemers/Résultats participants externes: 47
Aantal resultaten Zonen van Adam 116
Met vriendelijke groet,

Marc Gabriels
Webmaster DNA Projecten Familiekunde Vlaanderen
Post Reply